Menu Close

Talar Sverige med kluven tunga när det gäller biologisk mångfald?

Margret Steinthorsdottir

Vikten av biologisk mångfald för alla levande varelser på jorden, inklusive mänskligheten, kan inte överskattas. Utan rik biologisk mångfald och robusta ekosystem hotas vår vatten- och livsmedelsförsörjning, och vår förmåga att bekämpa framtidens sjukdomar och epidemier försvagas. Dessutom är klimatets och biologiska mångfaldens välmående starkt förbundna, eftersom välfungerande ekosystem reglerar klimatet på naturliga sätt. Därför är det i allas intresse att ha starka regelverk och ambitiösa mål angående beskyddandet och bevarandet av biologisk mångfald. Ett land som Sverige skulle kunna vara ett föregångsland på detta område – i Sverige finns det sedan Carl von Linnés tid en stark tradition i befolkningen för naturintresse och naturvård och vi har både resurserna och vetenskapliga expertisen som krävs för att göra stora insatser på området.

Tyvärr är verkligheten en något annan. I ett brev till det anrika vetenskapliga tidskriften Science beskriver Guillaume Chapron (Sveriges lantbruksuniversitet) att Sveriges agerande tvärtom kan betraktas som varande ett hot mot den europeiska biodiversiteten (Sweden threatens European biodiversity, Science 378, v. 668, p. 364. 27:e oktober 2022). Sverige har till exempel röstat emot en naturrestaureringslag för att reparera Europas skadade ekosystem som föreslogs av Europeiska kommissionen i år och har i många andra tillfällen arbetat för att försvaga eller underminera ansträngningar för att bevara biodiversitet, förutom att hitta kryphål i befintliga lagar. Enligt artikeln drar Sverige nytta av sitt rykte som en ”moralisk supermakt” för att undvika kritik, men att i själva verket går industrins och näringslivets intressen före bevarandet av biologisk mångfald. Det samma signal skickades dessvärre när vår nya regering lade ner Miljödepartementet efter 35 år som självständigt departement och i stället flyttade miljöfrågor till näringsdepartementet.

På Naturhistoriska riksmuseet och inom Svenska biodiversitetsdatainfrastrukturen (SBDI) arbetar vi varje dag för att främja vetskapen om och förståelsen för vikten av biologisk mångfald och robusta ekosystem för klara framtidens utmaningar på bästa sätt. Vi vill framhäva att biologisk mångfald och allt det man brukar kalla ”Naturen” har ett stort värde i sig själv och inte bara som en resurs för näringslivet – den tillhör oss alla och vi har en plikt att bevara den för framtida generationer. Vi vädjar därför till regeringen att se till att Sverige nu och framåt även blir en supermakt när det kommer till bevarandet av den biologiska mångfalden!

Margret Steinthorsdottir, PhD.

Föreståndare för Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI), Naturhistoriska riksmuseet.